Vitajte...


na strnke airsoftovho tmu Warriors Of Tren?n (v skratke W.O.T.).

Pochdzame priamo z Tren?na. Vek vetkch ?lenov tmu je nad 18 rokov, ?o je aj podmienkou pre vstup do nho "spolo?enstva". Naim spolo?nm znakom s mask?e vzoru 97.

Nenapodob?ujeme iadnu jednotku, ani historick obdobia vojen. Nie sme zstancami nsilia a airsoft berieme ako port, ktor buduje tmovho ducha, zvyuje fyzick zdatnos?, zlepuje taktick myslenie v kritickch situcich a doke nau?i? disciplne.

Naj?astejie hrvame na loklnych akcich, kde sa stretvaj nielen bojovnci z Tren?na, ale aj jeho okolia.Sme ochotn vycestova? za dobrodrustvom aj mimo nae bojov zemie, pretoe verme, e s oddanos?ou tomuto portu, pomeme aj ostatnm oboznmi? sa s nm a s jeho pravidlami.

Na naej strnke nenjdete fotky len z naich akci ?i nau vzbroj, ale aj in zaujmavosti pre za?iato?nkov, ale aj pokro?ilch. Mete si pre?ta? zkladn pravidl, pozrie? pr kvalitnch vide, poi?a? si zbra?, vymeni? si sksenosti a spoji? sa s ?u?mi, ktor pod?ahli tejto adrenalnovej hre.

?akujeme, e ste navtvili n web a dfame, e sa vm tu bude p?i?.

Tm W.O.T.

Novinky

09.06.2016 - Aktualizcia web strnky

23.01.2014 - prava webu

12.10.2013 - Zimn prestvka

01.05.2013 - Za?iatok sezny

20.11.2012 - Zimn prestvka

Menu
AIRSOFT
Anketa
Ako sa vm p?i nov web?
 

Template - Artisteer
LT | 2011-2017

TOPlist